12th Result


+2 Result 20202020-SCHOOL TOPPERS – XII STD

1. PRIYA .E - 552/600

2. SALONI SHANKA .K - 546/600

3. ELAKKIYA .V - 529/600